Καλιφόρνια Δίσκοι ® παράγει οθόνες

Ένα σήμα κατατεθέν της Traitech Industries Inc, τον Καναδά, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.Αυτό που μας κάνει διαφορετικούς: Όσον αφορά στην Καλιφόρνια Δίσκοι μας ® παράγει οθόνες, παρέχουμε: Καλά σεβασμό και την εμπιστοσύνη στη βιομηχανία, Traitech τηρεί αυστηρή εμπιστευτικότητα και έχει συνάψει μακροχρόνιες σχέσεις με την πλειοψηφία των πελατών της, δεδομένου ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991. Μία απόδειξη για τη δέσμευση της εταιρείας, Traitech δεν έχει χάσει μια προθεσμία, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανοίγματα καταστημάτων ή ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, που εργάζονται σε έργα μεγάλης κλίμακας σε πάνω από 20 χρόνια.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες Λιανική Display μας με την επίσκεψη μητρική εταιρεία μας Traitech Industries.