Privacy beleid

Traitech Industries Inc. / California Trays ® hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en veiligheid. We beschouwen openbare informatie die in directory's en lijsten of bedrijfsnamen, adressen en / of contactnummers wordt gevonden, niet als persoonlijke informatie.

Dit document vat samen welke persoonlijke informatie we kunnen verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen wij nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie op de juiste manier wordt behandeld. Het beschrijft ook andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw privacy.

Het beschrijft ook andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw privacy.

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder aan te geven wie u bent of persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons te kunnen vertegenwoordigen op welke manier dan ook, of om informatie in te winnen over de prijzen en beschikbaarheid van producten, moet u relevante zakelijke of persoonlijke gegevens verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bovendien moet voor het indienen van een online offerteaanvraag voor onze producten of services ook uw naam en bedrijfsinformatie zoals uw bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden vereist. Door dergelijke persoonlijke en zakelijke informatie te verstrekken, wordt u geacht te hebben ingestemd met ons gebruik van de informatie voor de beperkte doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Doelen identificeren

We zullen alleen persoonlijke informatie over onze aanvragers, klanten of potentiële klanten verzamelen en gebruiken om hen te identificeren en met hen te communiceren in termen van werk of verkoopkansen. We zullen geen persoonlijke informatie over onze aanvragers bekendmaken aan iemand anders en we zullen niemand anders toestaan om persoonlijke gegevens over een aanvrager, klant of potentiële klant te gebruiken voor welk doel dan ook zonder de toestemming van de aanvrager.

Toestemming

Persoonlijke informatie zal alleen worden verzameld, gebruikt of bekendgemaakt met medeweten en toestemming van het individu.

Verzameling beperken

We beperken de hoeveelheid en het type verzamelde persoonlijke informatie tot wat nodig is voor onze geïdentificeerde doeleinden. We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen op een eerlijke en wettige manier.

Gebruik, openbaarmaking en retentie beperken

Persoonlijke informatie zal niet worden gebruikt of bekendgemaakt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve zoals eerder vermeld, met de toestemming van het individu of zoals vereist door de wet. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met niet-gelieerde derden. We kunnen bijvoorbeeld een derde partij gebruiken om referentiecontrole uit te voeren. Elke derde partij moet zich houden aan ons privacy beleid. Indien vereist door de wet of een onderzoeksinstantie, kunnen we ook worden gevraagd om uw persoonlijke informatie vrij te geven. We zijn niet wettelijk aansprakelijk voor dergelijke onthullingen. Als persoonlijke informatie niet langer nodig is om de geïdentificeerde doelen te vervullen, wordt deze vernietigd, gewist of anoniem gemaakt.

Nauwkeurigheid

We zullen terughoudend zijn in onze inspanningen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie zo nauwkeurig, volledig en up-to-date is als nodig is voor het doel (de doeleinden) waarvoor het zal worden gebruikt.

Waarborgen

We beschermen de persoonlijke gegevens van alle aanvragers die in ons bezit zijn tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of onopzettelijke vernietiging door middel van passende veiligheidsgaranties. We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door het gebruik van firewalls, fysieke beveiliging en gebruik- en toegangsbeleid voor werknemers. We beschermen de informatie van de aanvrager tegen ongeoorloofde toegang door het aantal werknemers dat toegang heeft tot dergelijke informatie te beperken.

Openheid

Wij doen er alles aan om u begrijpelijke en gemakkelijk verkrijgbare informatie te verstrekken over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Individuele toegang

Op schriftelijk verzoek zullen we een persoon op de hoogte brengen van het bestaan, gebruik en openbaarmaking van zijn of haar persoonlijke informatie en we zullen de individuele persoon toegang verschaffen tot die persoonlijke informatie in een passend formaat. Een persoon kan de juistheid en volledigheid van zijn of haar persoonlijke informatie betwisten en deze zo nodig laten aanpassen.

Uitdagende naleving

Als u vragen hebt over ons privacy beleid, de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of onze naleving van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@traitech.com.

Voorwaarden

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ons privacy beleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen persoonlijke informatie op deze website openbaar te maken.